ZST Mielec
Slider
Technikum Nr 3 - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Technik programista to zawód przyszłości dla osób interesujących się elektroniką i techniką komputerową. Swoją karierę zawodową będzie mógł realizować indywidualnie lub świadczyć usługi doradcze. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani na rynku pracy.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim język niemiecki. Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w 4 pracowniach komputerowych i specjalistycznych pracowniach w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKPiDN w Mielcu. Praktyka zawodowa w klasie trzeciej i czwartej w wymiarze 4 tygodnie jest organizowana przez szkołę.

Uczeń w trakcie nauki przystępuje do dwóch egzaminów z zakresu następujących kwalifikacji:

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik informatyk z elementami cyberbezpieczeństwa lub elementami e-sportu lub elementami programowania mikrokontrolerów, to zawód przyszłości dla osób o twórczym myśleniu, dużej wyobraźni. Swoją karierę zawodową technik informatyk będzie mógł realizować indywidualnie lub pracując w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim język niemiecki. Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w szkolnych pracowniach komputerowych i specjalistycznych pracowniach w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKPiDN w Mielcu. Praktyka zawodowa w klasie trzeciej i czwartej w wymiarze 4 tygodnie jest organizowana przez szkołę. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, u lokalnych pracodawców w firmach komputerowych posiadających nowoczesne wyposażenie a także w CKPiDN w Mielcu.

Uczeń w trakcie nauki przystępuje do dwóch egzaminów z zakresu następujących kwalifikacji:

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle.
Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim język niemiecki. Praktyka zawodowa w klasie drugiej (2 tygodnie), trzeciej i czwartej (4 tygodnie) jest organizowana w firmach z terenu SSE Euro-Park Mielec prowadzących produkcję zrobotyzowaną. Większość zajęć z zakresu kształcenia zawodowego będzie realizowana w CKPiDN w Mielcu, a niektóre zajęcia zawodowe w klasie czwartej i piątej będą odbywały się w warunkach przemysłowych w firmach na terenie SSE Euro-Park Mielec. Kierunek jest objęty patronatem naukowym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Uczeń w trakcie nauki przystępuje do dwóch egzaminów z zakresu następujących kwalifikacji:

ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08 – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawód dla osób o twórczym myśleniu, dużej wyobraźni przestrzennej, ze zdolnością do tworzenia nowych rozwiązań i nietypowych pomysłów. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim język niemiecki.

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKPiDN w Mielcu. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, u lokalnych pracodawców w firmach graficznych posiadających nowoczesne wyposażenie. Praktyka zawodowa w klasie trzeciej i czwartej w wymiarze 4 tygodnie jest organizowana przez szkołę.

Uczeń w trakcie nauki przystępuje do dwóch egzaminów z zakresu następujących kwalifikacji:

PGF.04 – Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05 – Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Technik mechanik lotniczy z elementami operowania dronem to wyjątkowo atrakcyjny zawód przygotowujący do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniający wysoki poziom wiedzy fachowej. Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim język niemiecki. Zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa odbywa się w Zakładzie Usług Agrolotniczych w Mielcu, należącego do EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A., w firmie Royal-Star Aero w Mielcu, w Aeroklubie Mieleckim im. Braci Działowskich, oraz w firmie Linetech.

Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie trzeciej i czwartej w wymiarze 4 tygodnie. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Uczeń w trakcie nauki przystępuje do egzaminu z jednej kwalifikacji tj.:

TLO.03 – Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

Technik mechanik (obrabiarki CNC) zajmuje się przygotowywaniem obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki oraz wykonywaniem obróbki skrawaniem. Nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, obsługuje obrabiarki skrawające do metali. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim język niemiecki. Teoretyczna nauka zawodu realizowana jest  w nowoczesnych pracowniach szkolnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKPiDN w Mielcu. Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie trzeciej i czwartej w wymiarze 4 tygodnie. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Uczeń w trakcie nauki przystępuje do dwóch egzaminów z zakresu następujących kwalifikacji:

MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik pojazdów samochodowych (z elementami ratownictwa drogowego) to kierunek znajdujący się na liście zawodów przyszłości.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe. Uczniowie tej klasy realizują kształcenie z zakresu przedmedycznego ratownictwa drogowego. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim język niemiecki. Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach „Bibmot” i „RegBenz”, gdzie uczniowie pracują na najnowszym sprzęcie diagnostycznym. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w w/w przedsiębiorstwach i u lokalnych pracodawców w warsztatach posiadających nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy. Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie trzeciej i czwartej w wymiarze 4 tygodnie. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

Uczeń w trakcie nauki przystępuje do dwóch egzaminów z zakresu następujących kwalifikacji:

MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych (ze zwiększoną liczbą godzin  z  j. angielskiego) to zawód pozwalający kształtować umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz uczy jak urządzać zakład gastronomiczny, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zawód ten pozwala nabyć umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim język niemiecki. Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie trzeciej i czwartej w wymiarze 4 tygodnie. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

W klasie trzeciej lub czwartej istnieje możliwość odbycia miesięcznej praktyki zawodowej w jednym z krajów UE. Zarówno pobyt uczniów za granicą, jak i przygotowania do niego, będą finansowane z funduszy unijnych.

Uczeń w trakcie nauki przystępuje do dwóch egzaminów z zakresu następujących kwalifikacji:

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.