ZST Mielec
Slider
Technikum Nr 3 - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód pozwalający kształtować umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz uczy jak urządzać zakład gastronomiczny, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zawód ten pozwala nabyć umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

KWALIFIKACJE:

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań,

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik pojazdów samochodowych to kierunek znajdujący się na liście zawodów przyszłości.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

KWALIFIKACJE:

MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

To wyjątkowo atrakcyjny zawód przygotowujący do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniający wysoki poziom wiedzy fachowej. Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.

KWALIFIKACJE:

TLO.03 – Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

Technik mechanik zajmuje się przygotowywaniem obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki oraz wykonywaniem obróbki skrawaniem. Nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, obsługuje obrabiarki skrawające do metali.

KWALIFIKACJE:

MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających,

MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik informatyk to zawód przyszłości dla osób o twórczym myśleniu, dużej wyobraźni. Swoją karierę zawodową technik informatyk będzie mógł realizować indywidualnie lub pracując w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

KWALIFIKACJE:

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

To zawód dla osób o twórczym myśleniu, dużej wyobraźni przestrzennej, ze zdolnością do tworzenia nowych rozwiązań i nietypowych pomysłów. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

KWALIFIKACJE:

PGF.04 – Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

PGF.05 – Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle.
Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej.

KWALIFIKACJE:

ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki,

ELM.08 – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

Technik programista to zawód przyszłości dla osób interesujących się elektroniką i techniką komputerową. Swoją karierę zawodową będzie mógł realizować indywidualnie lub świadczyć usługi doradcze. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani na rynku pracy.

KWALIFIKACJE:

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,

INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Technik pojazdów samochodowych to kierunek znajdujący się na liście zawodów przyszłości.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

KWALIFIKACJE:

MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód pozwalający kształtować umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz uczy jak urządzać zakład gastronomiczny, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zawód ten pozwala nabyć umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

KWALIFIKACJE:

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań,

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.