ZST Mielec
Slider
Technikum Nr 3 - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zawód technik robotyki jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Istotnym składnikiem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Wiedza zdobywana przez uczniów jest szeroka, nabywają oni wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i programowania.

  1. Technik informatyk to zawód przyszłości dla osób o twórczym myśleniu, dużej wyobraźni. Swoją karierę zawodową technik informatyk będzie mógł realizować indywidualnie lub pracując w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwania na rynku pracy.
  1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawód dla osób o twórczym myśleniu, dużej wyobraźni przestrzennej, ze zdolnością do tworzenia nowych rozwiązań i nietypowych pomysłów. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
  1. Technik mechanik to zawód poszukiwany we wszystkich działach gospodarki. Głównym celem pracy technika mechanika jest budowa, naprawa i obsługa maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu rysunku technicznego, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, przedsiębiorczości, organizacji i bezpieczeństwa pracy, podstaw informatyki oraz elektrotechniki i automatyki. Praca technika mechanika jest pracą zróżnicowaną, wykorzystująca nowoczesne technologie projektowania i wytwarzania. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie.
  1. Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami statku powietrznego oraz jego zespołami. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację płatowcową oraz silnikową. W swojej pracy technik mechanik lotniczy musi bezwzględnie przestrzegać prawa lotniczego, przyjętych procedur postępowania oraz technologii procesów obsługowych statków powietrznych.
  1. Technik pojazdów samochodowych to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Współczesne samochody to najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w zakresie mechaniki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Obecnie samochód to skomplikowane urządzenie, a producenci konkurując ze sobą przedstawiają ciągle nowe rozwiązania. Samochód taki musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, zasadę pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Tą osobą przygotowaną do wyzwań współczesności jest technik pojazdów samochodowych.
  1. Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód pozwalający kształtować umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz uczy jak urządzać zakład gastronomiczny, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zawód ten pozwala nabyć umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.