ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik programista

Technik programista to zawód przyszłości dla osób interesujących się elektroniką i techniką komputerową. Swoją karierę zawodową będzie mógł realizować indywidualnie lub świadczyć usługi doradcze. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani na rynku pracy.

KWALIFIKACJE:

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,

INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w 4 pracowniach komputerowych i specjalistycznych pracowniach w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKPiDN w Mielcu. Szkoła zapewnia realizację praktyki zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik programista będzie przygotowany do:

 • tworzenia i administracji stronami internetowymi,
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Technik programista znajdzie zatrudnienie w:

 • działach informatycznych wielu firm,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach z sektora IT, start-upach,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • sklepach komputerowych, serwisach komputerowych,
 • wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych,
 • prowadząc własną działalność gospodarczą.