ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik robotyk

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle.
Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej.

KWALIFIKACJE:

ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki,

ELM.08 – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w nowoczesnych pracowniach szkolnych.  Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będzie realizowana w CKPiDN w Mielcu, a niektóre dzięki współpracy z firmami z terenu SSE Euro-Park Mielec prowadzącymi produkcję zrobotyzowaną, uczniowie będą mogli realizować w realnym środowisku pracy. Kierunek objęty jest patronatem naukowym przez AGH w Krakowie. Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robotyk:

 • czyta i wykonuje rysunek techniczny,
 • posługuje się programami CAD/CAM,
 • posługuje się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,
 • projektuje i uruchamia układy sterowania elektropneumatycznego,
 • programuje sterowniki PLC, panele HMI,
 • obsługuje i programuje roboty przemysłowe,
 • uruchamia i obsługuje układy mechaniczne i elektroniczne robotów,
 • posiada umiejętność tworzenia układów współpracy między robotami, projektowanie linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.

Technik robotyk może być zatrudniony jako:

 • operator i programista robotów przemysłowych,
 • konstruktor,
 • technolog,
 • montażysta robotów przemysłowych,
 • nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych