ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik informatyk

Technik informatyk to zawód przyszłości dla osób o twórczym myśleniu, dużej wyobraźni. Swoją karierę zawodową technik informatyk będzie mógł realizować indywidualnie lub pracując w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

KWALIFIKACJE:

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w specjalistycznych pracowniach w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKPiDN w Mielcu. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, u lokalnych pracodawców w firmach komputerowych posiadających nowoczesne wyposażenie, a także w CKPiDN w Mielcu.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do:

 • montażu komputerów osobistych,
 • montażu urządzeń peryferyjnych,
 • naprawy komputerów,
 • tworzenia stron www.,
 • tworzenia aplikacji internetowych itp.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowo-wydawniczych,
 • w ośrodkach obliczeniowych,
 • w urzędach gdzie jest prowadzona informatyzacja,
 • w studiach graficznych,
 • w firmach sprzedających lub serwisujących sprzęt komputerowy,
 • w drukarniach,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Media