ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik mechanik

Technik mechanik zajmuje się przygotowywaniem obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki oraz wykonywaniem obróbki skrawaniem. Nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, obsługuje obrabiarki skrawające do metali.

KWALIFIKACJE:

MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających,

MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Teoretyczna nauka zawodu realizowana jest  w nowoczesnych pracowniach szkolnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKPiDN w Mielcu. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik obrabiarki sterowane numerycznie  będzie przygotowany do:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń,
  • organizowania procesu produkcji.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

  • zakładach produkcyjnych wszystkich gałęzi przemysłu jako kontroler techniczny, konserwator maszyn i urządzeń,
  • zakładach mechaniki precyzyjnej,
  • w wydziałach obróbki skrawaniem, plastycznej, cieplnej, spawalnictwie,
  • w biurach projektowych przy sporządzaniu dokumentacji technicznej,
  • technik mechanik może prowadzić własny warsztat produkcyjny lub usługowy.