ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik mechanik lotniczy

To wyjątkowo atrakcyjny zawód przygotowujący do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniający wysoki poziom wiedzy fachowej. Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.

KWALIFIKACJE:

TLO.03 – Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa odbywa się w Zakładzie Usług Agrolotniczych w Mielcu, należącego do EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A., w firmie Royal-Star Aero
w Mielcu, w Aeroklubie Mieleckim im. Braci Działowskich, oraz w firmie Linetech. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik lotniczy będzie przygotowany do:

 • wykonywania oceny technicznej statku powietrznego,
 • prowadzenia naprawy głównych statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego,
 • szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia,
 • nadzorowania prowadzenia dokumentacji przebiegu napraw,
 • poświadczania bieżącej zdatności do lotu statku powietrznego,
 • oceny technicznej statków powietrznych,
 • wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych,
 • wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych,
 • wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.

Technik mechanik lotniczy znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach lotniczych przy wykonywaniu obsług technicznych statków powietrznych,
 • firmach zajmujących się serwisowaniem statków powietrznych,
 • organizacjach obsługowych zlokalizowanych na lotniskach komunikacyjnych, jak również na lotniskach aeroklubowych,
 • zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego.