ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to kierunek znajdujący się na liście zawodów przyszłości.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

KWALIFIKACJE:

MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach „Bibmot” i „RegBenz”, gdzie uczniowie pracują na najnowszym sprzęcie diagnostycznym. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w w/w przedsiębiorstwach i u lokalnych pracodawców w warsztatach posiadających nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do:

  • diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych,
  • wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  • organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
  • stacjach kontroli pojazdów,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.