ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód pozwalający kształtować umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz uczy jak urządzać zakład gastronomiczny, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zawód ten pozwala nabyć umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

KWALIFIKACJE:

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań,

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Nauka zawodu teoretyczna jak i praktyczna odbywa się w  pracowniach gastronomicznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Szkoła  zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do:

 • urządzania i prowadzenia zakładu gastronomicznego i gospodarstwa domowego,
 • stosowania zasad ekonomiki, marketingu i sprawnego zarządzania firmą,
 • organizowania przyjęć okolicznościowych,
 • sporządzania kosztorysów imprez okolicznościowych,
 • praktycznego wykorzystania zasad zdrowego odżywiania się,
 • organizowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary itp.),
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 • indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych.
 • firmach cateringowych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.