ZST Mielec
Slider

Ochrona danych osob.

Ochrona danych osobowych

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych