ZST Mielec
Slider

Opieka zdrowotna

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu funkcjonują 2 gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej czynne przez 5 dni w tygodniu w godz. od 730 do 1500.

Uczniowie i pracownicy szkoły objęci są bardzo dobrą opieką medyczną zapewnioną przez:

Bożenę Kołacz – pielęgniarkę dypl. środowiska nauczania i wychowania
Danutę Kurmaniak – higienistkę dypl. środowiska nauczania i wychowania

Uczniowie objęci są w szkole opieką pielęgniarską w zakresie:

  • udzielania pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  • poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi
  • wykonywanie testów przesiewowych ich interpretacja, kierowanie postępowaniem po przesiewowym i egzekwowanie jego wyników
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

Honorowe krwiodawstwo w ZST

Aktywnie zmieniana jest świadomość uczniów w zakresie ratowania życia innym ludziom. Uczniowie ZST stanowią bardzo liczną i wierną grupę honorowych dawców krwi. Pomimo ogromnego postępu medycyny nie udało się do tej pory wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np. dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów.

Jeżeli:

  • ukończyłeś 18 lat
  • czujesz się zdrowy
  • ważysz nie mniej niż 50 kg
  • pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi

dołącz do naszej grupy dawców krwi.

Zgłoś się do rejestracji do terenowej stacji krwiodawstwa w Mielcu ul. Żeromskiego 17.

  • po lekkim posiłku
  • z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport)

Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi z wpisem do dokumentu, morfologia, badania wirusologiczne).

Od X 2007 r. do IV 2009 r. honorowi dawcy naszej szkoły oddali łącznie ok. 112 litrów krwi. Szkolnym koordynatorem honorowych dawców krwi jest pielęgniarka - Bożena Kołacz.