Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 10.05.2021r.