Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 8.11.2021r.