Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 9.05.2022r.