Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 24.10.2022r.