Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 9.01.2023r.