Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 13.02.2023r.