Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 8.05.2023r.