Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 11.09.2023r.
1AL 1BL 1DL 1M 1AI 1BI
1CL 1G 1GR 1LS 1P 1R
1AZ 1BZ 1CZ 1DZ 1EZ 2AL
2BL 2CL 2AI 2AP 2BI 2AR
2BM 2DG 2GR 2LS 2AZ 2BZ
2CZ 2DZ 2EZ 3AL 3BL 3AI
3AP 3BI 3BM 3DG 3GR 3LS
3RI 3AZ 3BZ 3CZ 3DZ 4AL
4BL 4AI 4AR 4BI 4BM 4DG
4LS 4GR 5AIp 5AMp 5BIp 5BMp
5DCp 5DGp 5DIp