Plan lekcji
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Obowiązuje od 22.01.2024r.