ZST Mielec
Slider

FONOHOLIZM

Fonoholizm to nic innego jak nadmierne przywiązanie do smartfona.

Współczesne pokolenie dzieci i młodzieży to pokolenie sieci, pokolenie szklanych ekranów, pokolenie always on. Dla wielu młodych ludzi świat wirtualny to miejsce, w którym zaspokajają swoje potrzeby, spędzają czas wolny, poszukują akceptacji i budują poczucie przynależności. Jednakże zbytnie zanurzenie w świat cyfrowy, bez odpowiedniego udziału bezpośrednich relacji tworzonych face to face, może przyczyniać się do nadużywania Internetu i cyfrowych urządzeń mobilnych.

Fundacja DBAM O SWÓJ ZASIĘG przeprowadziła ogólnopolskie badanie pod nazwą: Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych przez młodzież szkolną w Polsce.  Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu.” w ponad 600 polskich szkołach wśród 22.086 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w wieku 12-18 lat. Dodatkowo badaniem objęto 3472 nauczycieli.

Wyniki badań przedstawiono w formie infografik, które mogą Państwo pobrać, analizować i omawiać z uczniami na godzinach wychowawczych oraz przedstawiać rodzicom, aby byli świadomi skali problemu, z którym musimy wszyscy się zmierzyć.