ZST Mielec
Slider

GRANIE NA EKRANIE

Granie na ekranie” to jedna z najważniejszych inicjatyw badających tematykę higieny cyfrowej wśród najmłodszych w ostatnich latach. Projekt prowadzony jest od 2019 roku. W jego ramach zrealizowano w szkołach na terenie całego kraju ogólnopolskie badanie ilościowe, w którym wzięło udział 56 535 uczniów (w 768 szkołach biorących udział w projekcie) oraz badanie jakościowe, uwzględniające m. in. wywiady pogłębione z terapeutami uzależnień od gier oraz badania fokusowe skupione wokół najpopularniejszych gier cyfrowych.

Zgromadzone materiały pozwoliły na publikację raportu, który obrazuje stan faktyczny stosunku młodych ludzi do grania. Wśród wniosków znajdują się pogłębione informacje przedstawiające wpływ gier na dobrostan i zdrowie, wzory korzystania z nowych technologii i mediów społecznościowych, wzory korzystania z gier cyfrowych, obciążenia związane z graniem oraz kwestie rodzinne.

Badania prowadzone w projekcie „Granie na Ekranie” złożone były z komponentu ilościowego oraz jakościowego. Rozpoczęły się w polskich szkołach w grudniu 2019 roku, badanie zakończone zostało 30 czerwca 2020 roku. Udział w projekcie był całkowicie dobrowolny, a do projektu mogła przystąpić w sposób indywidualny każda szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa w Polsce.

Rezultatem największego jak dotąd w Polsce badania grania w gry cyfrowe przez młodzież, 31.05.2021 jest  książka z wynikami tego badania pt. “Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”, która dostępna jest za darmo do pobrania pod tym adresem. Zachęcamy również do zapoznania się
z prezentacją zawierającą najważniejsze wyniki badania, dostępną tutaj. Więcej informacji o projekcie
i materiały znajdują się na stronie głównej Organizatora: www.granienaekranie.pl.

Zachęcamy do analizy wyników badania oraz infografik, które mogą stanowić ciekawy materiał do pracy z uczniami na godzinach wychowawczych.