ZST Mielec
Slider

MŁODZIEŻ W PANDEMII – KARTY PRACY

Kampania ta to szereg autorskich rozwiązań, mających na celu zwrócenie uwagi na problemyi potrzeby młodzieży. Zaprojektowano je w oparciu o przeprowadzone w Gdyni badania potrzeb młodzieżowych, przegląd badano sytuacji młodzieży w pandemii oraz analizie wniosków płynących z gdyńskiego systemu wsparcia i edukacji.

Młodzi ludzie coraz częściej doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego, a pandemia koronawirusa znacznie ten problem uwidoczniła i nasiliła. Doświadczenie pandemii znacząco ograniczyło młodym ludziom poczucie wpływu oraz możliwość działania i partycypowania. Wpłynęło na pilna potrzebę wyznaczenia kierunków długofalowego wsparcia w zakresie psychofizycznej kondycji młodzieży, relacji społecznych, a także budowania u młodych osób przestrzeni do realnego działania i sprawstwa. Istnieje również potrzeba działań na rzecz środowisk znaczących dla młodzieży – rodziców, nauczycieli, grona pedagogicznego, psychologów.

Nad rozwiązaniami wypracowanymi w ramach UrbanLab Gdynia pracował zespół składający się z przedstawicieli gdyńskich jednostek budżetowych.

Materiał składa się z dwóch, wzajemnie powiązanych części: A–INFOGRAFIK, prezentujących najważniejsze wnioski z badan i B–KART DYDAKTYCZNYCH, służących do pracy, indywidualnej i grupowej, nad konkretnymi zagadnieniami. Obie części wzajemnie się dopełniają – dostarczając wiedzy na temat potrzeb i sytuacji młodzieży w czasie pandemii (część A) i stwarzając przestrzeń do poszukiwania rozwiązań (część B).