ZST Mielec
Slider

WKTO

WKTO MOBILE COLLABORATIVE LEARNING
VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS

W roku szkolnym 2008/009 uczniowie klas III DG i III EG biorą udział w międzynarodowym projekcie WKTO-DE 10 WSPÓLNE MOBILNE UCZENIE SIĘ w międzynarodowych wirtualnych klasach. www.ac-grenoble.fr/wkto Projekt ten jest coraz bardziej popularny w szkołach w Europie i nie tylko, o czym świadczy rosnąca z roku na rok liczba uczestniczących w nim szkół. Tegoroczna edycja jest piątą edycją tego międzynarodowego, wielokrotnie nagradzanego projektu. Jego głównym założeniem jest, aby brali w nim udział uczniowie z wielu krajów oraz komunikowali się i tworzyli wspólne projekty w języku, który nie jest ich językiem ojczystym. Kraje edycji 2008/2009 to m.in.: Francja, Hiszpania, Portugalia, Dania, Norwegia, Włochy, Grecja, Czechy, Słowacja, Polska, Estonia czy Łotwa.

Po raz pierwszy także uczniowie naszej szkoły mają okazję wziąć udział w takim projekcie. Są oni podzieleni na 2-3 osobowe grupy i razem z takimi grupami z innych krajów tworzą wirtualne klasy. Praca rozpoczęła się we wrześniu tego roku i potrwa do kwietnia 2009r, zaś symbol De10 oznacza, że językiem komunikacji jest język niemiecki.

Projekt przygotowali nauczyciele z francuskiej szkoły średniej Lycee L’Oiselet w Bourgoin-Jallieu; Akademie de Grenoble. Koordynatorką projektu w ZST jest nauczycielka języka niemieckiego Marzena Kasprzyk.

Projekt ten jest wartościowy nie tylko pod względem edukacyjnym, ale i wychowawczym: rozwija umiejętności językowe, wyrabia w uczniach umiejętność komunikowania się z ludźmi z różnych krajów i kultur (przez co rozwija postawę tolerancji, ciekawości i otwartości) oraz jest okazją do doskonalenia znajomości obsługi komputera i korzystania z Internetu. Jest też świetnym przykładem nowoczesnego nauczania na odległość („distance learning”)

Na rok szkolny 2008/2009 zaplanowano następujące etapy pracy:

  1. tworzenie grup roboczych, czyli wirtualnych klas,
  2. wstępne ćwiczenia na platformie komunikacyjnej (jest to specjalny komunikator, do którego każda wirtualna klasa ma własny login i kod dostępu) i wymiana pierwszych informacji,
  3. zapoznanie się i dokładniejsze przedstawienie,
  4. wspólna praca nad opracowaniem konkretnych tematów (m.in. życie codzienne, święta, zwyczaje i tradycje, systemy szkolne, …)
  5. wspólne kreatywne pisanie – produktem pracy w grupach ma być artykuł o tematyce europejskiej albo krótki utwór literacki,
  6. podsumowanie projektu i ocena prac,
  7. zakończenie projektu i pożegnanie uczestników.
Czytany 3772 razy