ZST Mielec
Slider

Zamówienia publiczne

Przetargi

Program kulturowy - Grecja

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do Grecji, w ramach projektu – „ZST w Mielcu kształci po europejsku” o numerze 2020-1-PMU-3218 realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie niniejsze nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe usługa kulturowa

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia usługa kulturowa

Załącznik 2. Formularz ofertowy usługa kulturowa

Załącznik 3. Wzór umowy na realizację usługi kulturowej

Opublikowano 2.10.2021r.


Transport Grecja

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do Grecji, w ramach projektu – „ZST w Mielcu kształci po europejsku” o numerze 2020-1-PMU-3218 realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie niniejsze nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe - Transport

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia - Transport

Załącznik 2. Formularz ofertowy - Transport

Załącznik 3. Wzór umowy na realizację usługi transportowej

Opublikowano 2.10.2021r.


Zakwaterowanie Grecja

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do Grecji, w ramach projektu – „ZST w Mielcu kształci po europejsku” o numerze 2020-1-PMU-3218 realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie niniejsze nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe usługa społeczna

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia usługa społeczna

Załącznik 2. Formularz ofertowy usługa społeczna

Załącznik 3. Wzór umowy na realizację usługi społecznej

Opublikowano 2.10.2021r.

Rozstrzygnięcia

Archiwum