ZST Mielec
Slider

Zarządzenia Dyrektora

2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu Nr  021.10.2020  z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w związku z epidemią COVID-19.