ZST Mielec
Slider

Matematyka w technice dla technika

25 października 2017 roku odbył się szkolny etap konkursu „Matematyka w technice dla technika”. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finału. Jego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 3 w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej. Uczestnikami konkursu są wyłącznie uczniowie technicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Główną nagrodą jest indeks na Politechnikę Lubelską.

Cele konkursu:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych,
  • mobilizowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów,
  • motywowanie nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach,
  • kształtowanie u uczniów nawyków rozwiązywania zadań matematycznych,
  • wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy.

Etap szkolny polegał na samodzielnym rozwiązywaniu 4 zadań przesłanych przez Organizatora. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów z trzecich i czwartych klas technikum. Uczniowie pracowali pod opieką Szkolnej Komisji Konkursowej w składzie: mgr Anna Śliwińska, mgr Jolanta Wilk. Warunkiem zakwalifikowania do kolejnego etapu było uzyskanie co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów.

Do międzyszkolnego etapu zakwalifikowali się:

3LM

Duszkiewicz Kamil

4BI

Tylec Patryk

4MC

Czuchra Szymon

Dziekan Krystian

4AI

Piekarski Albert

Superson Wojciech

Śliwka Emil

Opracowała Anna Śliwińska

Opublikowano w dniu: 2.11.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 2.11.2017 r.

Czytany 927 razy