ZST Mielec
Slider

Powrót do Rzymu

Doktor filologii angielskiej Marek Paduch, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, po obronie rozprawy doktorskiej (czerwiec 2017 r.) powrócił po dwuletniej przerwie do kolebki europejskiej cywilizacji, Wiecznego Miasta – Rzymu, gdzie spędził kilka dni na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza i wygłosił kolejny wykład gościnny dla lokalnej społeczności akademickiej.

W ramach współpracy naukowej z profesorem Francesco Gui z Wydziału Historii, Kultury i Religii rzymskiego Uniwersytetu Marek Paduch przedstawił referat naukowy w języku angielskim nt. Philosophical and Cultural Faces of Happiness in American English, Italian and Polish (tł.: Filozoficzne i kulturowe oblicza szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, języku włoskim i polskim).

Wykład dotyczył rozumienia pojęcia szczęścia w trzech różnych językach i dowodził, że język jest odzwierciedleniem rzeczywistości pozajęzykowej, która podlega kulturowej modyfikacji. Stąd też postrzeganie szczęścia jako pojęcia uniwersalnego jest uzależnione od wartości, które są wytworzone oraz cenione w poszczególnych kulturach i odpowiednio odmiennie wyrażane językowo w trzech analizowanych językach.

Był to już czwarty pobyt gościnny dra Marka Paducha na rzymskim Uniwersytecie, który oprócz kwestii merytorycznych umożliwił mu złożenie podziękowań zaprzyjaźnionej kadrze wykładowców Uniwersytetu na czele z szefem Katedry Historii i Kultury Współczesnej prof. Francesco Gui. W przyszłym roku zaplanowany jest wykład doktorski Marka Paducha na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Opublikowano w dniu: 8.11.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 8.11.2017 r.

Czytany 1217 razy