ZST Mielec
Slider

06 lutego 2018 r. po ciężkiej chorobie zmarł Józef Grzych - wyjątkowy człowiek, zasłużony dla Padwi Narodowej, Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, całego powiatu mieleckiego i regionu. Był Mielczaninem Roku w pierwszej edycji konkursu, wicedyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, harcerzem i wychowawcą wielu pokoleń mieleckiej młodzieży.

Józef Grzych urodził się 22 II 1947 r. w Padwi Narodowej. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu, a następnie studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gdzie otrzymał tytuł magistra. W latach 1971-1986 pracował w Zespole Szkół Technicznych jako nauczyciel, a następnie wicedyrektor. W 1987 r. przeszedł do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu na stanowisko wizytatora. W latach 1991-1995 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnobrzegu, a następnie wicedyrektora Ośrodka Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu.

Wiele czasu poświęcał działalności społecznej, a zwłaszcza harcerstwu i turystyce. W latach 1973-1986 był szczepowym Szczepu „Komputery” przy ZST w Mielcu oraz członkiem Rady Hufca ZHP w Mielcu i Rady Chorągwi Rzeszowskiej. W latach 1995-2000 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Tarnobrzegu. W latach 1994-1998 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Padew Narodowa oraz przewodniczącym jej Komisji Oświaty, a ponadto redagował gminne wydawnictwo samorządowe „Nowinki”. W latach 1999-2002 pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Mieleckiego. Wyróżniony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN i Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz wieloma nagrodami, w tym trzykrotnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Po przejściu na emeryturę (2001) wciąż doskonalił się zawodowo, m.in. ukończył studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych na Uniwersytecie Łódzkim. Był współzałożycielem Instytutu Wspierania Rozwoju Oświaty w Tarnobrzegu i Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Padew Narodowa, a także założycielem firmy szkoleniowej Akademia Rozwoju Zawodowego. Prowadził wykłady z zakresu zarządzania oświatą i metodyki kształcenia m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Mielcu oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.

W pamięci wielu absolwentów i pracowników Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu pozostanie niezapomnianym kolegą, nauczycielem i wychowawcą młodzieży.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 lutego 2018 r. (sobota) o godzinie 13.00 w Kościele Parafialnym w Padwi Narodowej

Opublikowano w dniu: 7.02.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 7.02.2017 r.

Czytany 948 razy