ZST Mielec
Slider

Szkolenie Szkolnych Pocztów Sztandarowych w ZST Mielec

W dniu 9 marca 2018 roku szkolny poczet sztandarowy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wziął udział w szkoleniu z zasad Ceremoniału Wojskowego. Uczestniczyły w nim także poczty sztandarowe z 7 szkół mieleckich. Zostało ono zorganizowane przez majora Krzysztofa Jakubka z Kompanii Honorowej Służby Więziennej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Podczas spotkania uczniowie poznali zasady zachowania się pocztów sztandarowych oraz kryteria doboru pocztu sztandarowego do rodzaju uroczystości. Przeszli praktyczny trening chwytów sztandarem, a także mieli możliwość poznania określonych zasad musztry wojskowej związanych z procedurami dotyczącymi pocztów. Całość szkolenia obejmowała:

  1. Instruktaż ogólny – zasady bezpieczeństwa w marszu pocztu, rola dowódcy pocztu, asystującego i chorążego sztandarowego, zasady obchodzenia się ze sztandarem, rodzaje wystąpień pocztu sztandarowego, postawa pocztu.
  2. Musztra ogólna, postawa, zwroty i przeformowania szyku.
  3. Nauka wydawania komend oraz reagowania na komendy prowadzącego uroczystość.
  4. Chwyty sztandarem w pozycji „stój”, oddawanie honorów
  5. Rozpoczęcie i zakończenie marszu po liniach prostych, marsz w miejscu.
  6. Marsz rzędem i szeregiem na wprost.
  7. Marsz rzędem i szeregiem po zakrętach.
  8. Chwyty sztandarem w marszu, oddawanie honorów.
  9. Marsz samodzielny na komendy dowódcy pocztu.

Występować w poczcie sztandarowym to wyróżnienie i honor. Dlatego proszę to szanować i zachowywać się z godnością – podkreślał prowadzący szkolenie. Zajęcia, oprócz teoretycznych wiadomości, obejmowały również część praktyczną, w której każdy uczestnik spotkania mógł poćwiczyć umiejętności niezbędne dla osób tworzących poczet sztandarowy. Zostały udzielone szczegółowe instrukcje, jak zachowywać się w czasie uroczystości, na co uważać i jakich błędów nie popełniać. Celem spotkania było również ujednolicenie ceremoniału, aby w czasie uroczystości poczty tworzyły zwarty i harmonijny szyk.

Oprac.: mgr P. Wal

Opublikowano w dniu: 16.03.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 13.03.2018 r.

Czytany 686 razy