ZST Mielec
Slider

Narodowe Czytanie

W dniu 18.09.2018 roku społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyła w szkolnej edycji Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które przez Parę Prezydencką Rzeczypospolitej Polskiej zostało wybrane lekturą Narodowego Czytania 2018 roku.

Przeżywamy szczególny czas świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. W tym jubileuszowym roku myślami często wybiegamy do tamtych dni, kiedy Polacy walczyli o odrodzenie wolnej Ojczyzny,(…). Wspominamy najważniejsze wydarzenia i postacie tamtych czasów, dzięki którym nasz kraj po 123 latach zaborów powrócił na mapę polityczną Europy. W literaturze polskiej nie ma lepszego, pełniejszego, celniejszego obrazu tamtych przeżyć niż Przedwiośnie Stefana Żeromskiego … -słowami otwartego Listu Prezydenta RP do Polaków zachęcił do wspólnej lektury tej pięknej i mądrej książki Dyrektor ZST w Mielcu Pan Mariusz Wojciechowski.

Fragmenty tekstu Stefana Żeromskiego przeczytali zaproszeni goście a także nauczyciele historii, religii, języka polskiego oraz uczniowie ZST w Mielcu.

Zarówno organizatorom uroczystości ( Panie, D. Kusek, E. Turek, M. Weryńska) jak i wykonawcom udało się odtworzyć niepowtarzalny nastrój lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, ukazać złożoność problemów moralnych, społecznych i politycznych, z którymi borykało się młode Państwo Polskie w narodowym przedwiośniu, wreszcie zaznaczyć przenikliwe diagnozy dotyczące przyszłości Polaków i krytyczną refleksję nad dziejami Ojczystymi.

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była formą uczczenia 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wzbogacając tym samym szkolny program obchodów jubileuszu. Akcja wpisała się w realizację zadań projektu: „ Ku Niepodległej – śladami bohaterów i miejsc pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu realizowanego przez ZST, pt. „ Sto projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”.

Urozmaiceniem głośnej lektury najistotniejszych fragmentów powieści były filmowe kadry z „Przedwiośnia” w reż. Filipa Bajona, a także inscenizacje kluczowych rozmów bohaterów książkowych, dzięki którym udało się odtworzyć zarówno pierwszy entuzjazm rozstrzygających zwycięstw rodaków, ale też gorycz rozczarowań, brzemiennych w skutki błędów i zaniechań twórców młodego państwa.

Już po raz kolejny okazuje się, że wielka literatura nadal stanowi integralną część narodowej kultury i wywiera wpływ na życie społeczne.

 Opracowanie: mgr M. Weryńska

Opublikowano w dniu: 24.09.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 23.09.2018 r.

Czytany 861 razy