ZST Mielec
Slider

Warsztaty edukacyjne – Nasza Niepodległość

W dniu 19 października 2018 roku uczennice klasy 2 CL uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych – „Nasza Niepodległość” zorganizowanych z wykorzystaniem wystawy plenerowej „Nasi Rycerze Wolności” w Pałacyku Oborskich – Muzeum Regionalnym w Mielcu. Zaję­cia odbyły się w ramach projektu „Ku Niepodległej – ślada­mi bohaterów i miejsc pamięci” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „100 projektów na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski.

Wystawa „Nasi Rycerze Wolności”, zorganizowana w ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ma na celu unaocznienie zwiedzającym wkładu mielczan w dzieło odzyskania niepodległości. Uczennice mogły zobaczyć mundury, pamiątki po legionistach, okolicznościowe medale, ordery i odznaczenia wojskowe związane z żołnierzami, którzy walczyli o wolność Polski w okresie I wojny światowej, a następnie bronili Jej granic w okresie walk 1918 – 1921. Podczas oglądania wystawy młodzież miała możliwość poznania minionej rzeczywistości historycznej, dziejów Mielca i jego mieszkańców w okresie kształtowania się Niepodległości.

- Niewątpliwe najcenniejszym eksponatem jest cały zestaw mundurowy po poruczniku Franciszku Dubielu. To, co kiedyś rodzina przekazała wraz z jego pamiętnikiem napisanym w okresie walk i całej epopei legionowej. Salę wystawienniczą poświęcono bezpośrednio „rycerzom wolności”. To są legioniści, Hallerczycy z Błękitnej Armii, Toporczycy, którzy służyli w korpusach polskich w Rosji i Peowiacy – ci najmłodsi, którzy ze względu na wiek nie trafili w wojskowe szeregi, ale którzy konspirując na miejscu również przyczynili się w pierwszych dniach listopadowych do wyswobodzenia Mielca spod okupacji austriackiej – powiedział do młodzieży Krzysztof Haptaś, pracownik Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Oprac.: mgr P. Wal

Opublikowano w dniu: 22.10.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 22.10.2018 r.

Czytany 414 razy