ZST Mielec
Slider

MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA

24 października 2018 roku odbył się szkolny etap konkursu „Matematyka w technice dla technika”. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finału. Jego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 3 w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej. W konkursie rywalizują ze sobą uczniowie technicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Główną nagrodą jest indeks na Politechnikę Lubelską.

Cele konkursu:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych,
  • mobilizowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów,
  • motywowanie nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach,
  • kształtowanie u uczniów nawyków rozwiązywania zadań matematycznych,
  • wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy.

Etap szkolny polegał na samodzielnym rozwiązywaniu 4 zadań przesłanych przez Organizatora. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z trzecich i czwartych klas. Uczniowie pracowali pod opieką Szkolnej Komisji Konkursowej w składzie: mgr Anna Śliwińska, mgr Jolanta Wilk. Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu było uzyskanie co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów. Szkolna Komisja Konkursowa ogłosi wyniki 5.11.2018 r.

Opublikowano w dniu: 29.10.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 29.10.2018 r.

Czytany 630 razy