ZST Mielec
Slider

„Czytamy dzieło sztuki. Artyści dla Niepodległej - mit kompensacyjny w twórczości Jana Matejki”

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Mielcu zaprasza uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego do udziału w IV edycji Konkursu „Czytamy dzieło sztuki. Artyści dla Niepodległej - mit kompensacyjny w twórczości Jana Matejki”.

Celem konkursu jest upamiętnienie 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez popularyzację dzieł sztuki należących do dziedzictwa światowej, europejskiej i narodowej kultury, rozwijanie u odbiorców kultury regionalnej wyobraźni artystycznej, kreatywności, uwrażliwianie na wartość kompensacyjną osiągnięć artystycznych pokoleń Polaków, kształcenie postaw patriotycznych młodzieży.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zadeklarowanie uczestnictwa na karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1) w terminie do 30.03.2018 roku i przesłanie jej na wskazany adres.

Szkoły zgłaszające udział w konkursie wyznaczają maksymalnie dwóch uczestników.

Termin konkursu: 10.04.2018 roku

Miejsce konkursu: świetlica szkolna „Kleks” ZST w Mielcu; godzina 10.00 – 11.00.

Szczegółowy regulamin konkursu w Załączniku nr 2.

Wyniki IV edycji zostaną ogłoszone (3 pierwsze miejsca) do 16.04.2018 r. i zamieszczone na stronie internetowej ZST w Mielcu.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Muzeum Regionalne „Pałacyk Oborskich” w Mielcu

Pragniemy nadmienić, że na październik 2018 roku zaplanowaliśmy specjalną V edycję Konkursu „Czytamy Dzieło Sztuki - Artyści dla Niepodległej” w ramach uroczystych obchodów 100.rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przez społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

O szczegółach organizacyjnych tego etapu konkursu poinformujemy Państwa i Waszych Uczniów na początku września 2018 roku.

Opublikowano w dniu: 7.02.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 6.02.2017 r.

Czytany 595 razy