ZST Mielec
Slider
Aktualności

„Kipi kasza, kipi ryż. Pyszna kasza i ten ryż” pod takim hasłem odbył się szkolny konkurs kulinarny w dniu 20.02.2018r.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać potrawę z wykorzystaniem ryżu lub kaszy. Nie lada proste było to zadanie, ale uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu poradzili sobie z nim bez problemu. Do pojedynku stanęła młodzież klas gastronomicznych o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz i cukiernik.

W dniu 9 marca 2018 roku szkolny poczet sztandarowy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wziął udział w szkoleniu z zasad Ceremoniału Wojskowego. Uczestniczyły w nim także poczty sztandarowe z 7 szkół mieleckich. Zostało ono zorganizowane przez majora Krzysztofa Jakubka z Kompanii Honorowej Służby Więziennej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczniowie ZST, którzy w bieżącym roku szkolnym zamierzają uczestniczyć w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież Zapobiega Pożarom”, proszeni są o pilny kontakt z p. Andrzejem Wyzgą.

W ramach mieleckich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w sobotę 10 marca 2018 r. na Polanie Niezłomnych w Szydłowcu k. Mielca delegacja uczniów Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyła w uhonorowaniu kolejnych Żołnierzy Wyklętych nazywając ich imionami nowo posadzone Dęby Niezłomnych: por. Stanisława Dolinę ps. „Ignac” i płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” związanych z Mielcem i Podkarpaciem, a także przy posadzeniu dębu na 100. lecie odzyskania niepodległości im. gen. Józefa Hallera.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Zebranie z rodzicami uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 (godz. 16:00), Technikum Nr 3 (godz. 17:00) odbędzie się we wtorek 13.03.2018 r. wg harmonogramu opublikowanego w dalszej części wiadomości.

Termin: 14 - 16 marca 2018 r. (środa, czwartek, piątek)

Miejsce rekolekcji: kościół MBNP w Mielcu

Dzień I: 14 marca - środa

Godz. 11:00

Dzień II: 15 marca - czwartek

Godz. 9:00

Dzień III: 16 marca - piątek

Godz. 11:00

Rekolekcje poprowadzi: o. Solan Dąbrowski (franciszkanin)

Najlepsi uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu poszerzali swoje umiejętności w zakresie informatyki.

Na przełomie ostatnich sześciu miesięcy 24 uczniów brało udział w zajęciach w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie w ramach programu AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły było Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa - cardiopulmonary resuscitation - CPR).

Zajęcia odbywały się w podgrupach ćwiczeniowych liczących do 8 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek

  • przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży i rodziców
  • utworzenie skrzynki e-mail, w celu ustalenia listy najbardziej oczekiwanych przez młodzież tytułów
  • umieszczenie w różnych miejscach szkoły „Skrzynek życzeń czytelniczych”, tak, aby wychowankowie mieli możliwość zaproponowania tytułów książek
  • udostępnienie radzie rodziców listy z tytułami książek, które nauczyciele bibliotekarze zamierzali zakupić do biblioteki szkolnej