ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniach 10,11,12 września (poniedziałek, wtorek, środa) Biblioteka Szkolna ZST organizuje kiermasz używanych podręczników szkolnych. Podręczniki będzie można sprzedać/kupić w auli szkolnej w godz. 10.30-10.50.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje w bibliotece.

  1. Msza św. – godz. 8.00 – kościół MBNP w Mielcu
  2. III Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 – godz. 9.00 (aula szkolna + sale lekcyjne)
  3. Technikum Nr 3 – godz. 10.30 (aula szkolna + sale lekcyjne)

Wykaz sal na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w III Liceum Ogólnokształcącym, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 znajduje się w załączniku.

Egzaminy poprawkowe:

27.08.2018 - 28.08.2018 od  godz.8.00 - Aula

Egzaminy poprawkowe maturalne:

  • część pisemna - 21.08.2018 godz.9.00 - Aula
  • część ustna - 21.08 - 22.08.2018r.

mgr Bogdan Tomecki

wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczącego BHP. Najważniejsze zmiany, które zawiera to obowiązek zapewnienia uczniom miejsca do przechowywania podręczników, wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw, wymóg odbywania zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6 godzinie lekcyjnej.

Nadszedł czerwiec i rok szkolny 2017/18 dobiegł końca. Z tej okazji w dniu 22 czerwca odbyły się uroczyste akademie. Uczniowie żegnali się ze szkołą na dwa miesiące wakacji, aby odpocząć i powrócić tu we wrześniu i kontynuować dalszą naukę.

W uroczystościach brała udział dyrekcja szkoły, Starosta Powiatu Mieleckiego, wychowawcy, grono pedagogiczne, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego oraz uczniowie.

4 czerwca 2018 odbyła się inauguracja projektu niepodległościowego realizowanego przez Szkolne Koło Caritas ZST we współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni, przy współudziale Dyrektorów, Nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego.

W czerwcu odbyła się 13 edycja powiatowego konkursu „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

Do udziału w konkursie zaprosiła uczniów z terenu Mielca i powiatu mieleckiego Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Krystyna Skowrońska.

Tegorocznemu konkursowi towarzyszyły słowa Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna”

Za wieloletnią współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Mielcu. Zespół Szkół Technicznych otrzymał podziękowania za realizację licznych programów edukacyjno-profilaktycznych, które złożone zostały na ręce wicedyrektora Bogdana Tomeckiego.

Przekazane zostały także bezpośrednie podziękowania dla koordynatorów tychże działań tj. dla pani Arleny Gąsowskiej – Gil oraz pani Krystyny Golba.

18 czerwca 2018 w ZST odbyło się spotkanie podsumowujące działania kończącego się wkrótce projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pod tytułem „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” jest realizowany w naszej szkole od 1 września 2016 i już niedługo, 30 czerwca 2018, będzie miał swoje oficjalne zakończenie.