ZST Mielec
Slider
Aktualności

Dnia 02.03.2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się wręczenie dyplomów wyróżnienia i uznania uczniom Naszej szkoły, uczestnikom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Fraszka", organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim, które od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Uniwersytet Warszawski.

Do 27 marca (wtorek) przyjmowane będą zgłoszenia do Halowej Ligi Piłki Nożnej.

W rozgrywkach mogą brać udział klasy wszystkich typów szkół z wyjątkiem klas maturalnych.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczestników, podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia.

Rozgrywki ligi będą się odbywać po zajęciach lekcyjnych w poniedziałki i czwartki w godzinach 14.20-15.10.

Wykładowcy, dziennikarze, montażyści i operatorzy podzielili się z młodzieżą swoją wiedzą dotyczącą mediów. W warsztatach pod nazwą „NOWE WIDNOKRĘGI – ZROZUMIEĆ MEDIA” udział wzięło ponad 300 uczniów z mieleckich szkół.

Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu we wtorek, 20 marca. Ich poprowadzeniem zajęli się wykładowcy i szkoleniowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy z ogólnopolskich mediów: Radia Maryja i TV Trwam.

1 marca 2018 roku Uniwersytet Rzeszowski świętował promocje doktorskie i habilitacyjne. Jest to coroczne święto Uniwersytetu, podczas którego odbywa się uroczysta prezentacja doktorów i doktorów habilitowanych w obecności JM Rektora i Senatu Uniwersytetu. Nowo wypromowani naukowcy ślubują wierność i rozwój nauki wypowiadając łacińskie słowa: „Spondeo ac polliceor” (tł.:„Przysięgam i obiecuję”).

„Kipi kasza, kipi ryż. Pyszna kasza i ten ryż” pod takim hasłem odbył się szkolny konkurs kulinarny w dniu 20.02.2018r.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać potrawę z wykorzystaniem ryżu lub kaszy. Nie lada proste było to zadanie, ale uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu poradzili sobie z nim bez problemu. Do pojedynku stanęła młodzież klas gastronomicznych o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz i cukiernik.

W dniu 9 marca 2018 roku szkolny poczet sztandarowy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wziął udział w szkoleniu z zasad Ceremoniału Wojskowego. Uczestniczyły w nim także poczty sztandarowe z 7 szkół mieleckich. Zostało ono zorganizowane przez majora Krzysztofa Jakubka z Kompanii Honorowej Służby Więziennej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczniowie ZST, którzy w bieżącym roku szkolnym zamierzają uczestniczyć w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież Zapobiega Pożarom”, proszeni są o pilny kontakt z p. Andrzejem Wyzgą.

W ramach mieleckich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w sobotę 10 marca 2018 r. na Polanie Niezłomnych w Szydłowcu k. Mielca delegacja uczniów Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyła w uhonorowaniu kolejnych Żołnierzy Wyklętych nazywając ich imionami nowo posadzone Dęby Niezłomnych: por. Stanisława Dolinę ps. „Ignac” i płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” związanych z Mielcem i Podkarpaciem, a także przy posadzeniu dębu na 100. lecie odzyskania niepodległości im. gen. Józefa Hallera.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Zebranie z rodzicami uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 (godz. 16:00), Technikum Nr 3 (godz. 17:00) odbędzie się we wtorek 13.03.2018 r. wg harmonogramu opublikowanego w dalszej części wiadomości.