ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniach 13.11.-25.11.2017 cztery uczennice z klasy 2DZ:

Anna Stawarz

Paulina Sobczyk

Katarzyna Kiełbasa

Aneta Ćwik

przebywały na kursie „Ginących Zawodów” organizowanym przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy koło Białej Podlaskiej.

Zajęcia odbywały w malowniczym skansenie, w którym rzemiosło tradycyjne w sposób zupełnie naturalny przenika się ze współczesnością. W chatach stylizowanych na obiekty historyczne zrekonstruowane są stare pracownie.

Wykaz sal na wywiadówki ogólnoszkolne w Technikum Nr 3 - dnia 7 grudnia 2017r. (czwartek) godz.16.00 znajduje się w dalszej części wiadomości.

7.12.2017r tj. czwartek odbędą się szkolenia dla technikum:

4 godzina lekcyjna - klasy trzecie - omówienie praktyk zawodowych

5 godzina lekcyjna - klasy czwarte + 3DC - omówienie egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje  w zawodzie.

Miejsce szkolenia - Aula.

Wicedyrektor

mgr Bogdan Tomecki

Zebranie z rodzicami uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 odbędzie się w czwartek 7.12.2017 r. o godz. 17.00 wg harmonogramu opublikowanego w dalszej części wiadomości:

30 listopada w auli ZST w Mielcu odbyła się konferencja jubileuszowa pt.: „ Jeżeli kochasz – sercem patrz” zorganizowana przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas im. bł. Karoliny Kózki przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, pod kierunkiem Celiny Szymańskiej, we współpracy mgr Bożeny Zborowskiej, mgr Marty Spaniał- Skrzypek, mgr Jana Kołodzieja oraz pana Łukasza Kozioła i mgr Henryka Golby (kierownika gospodarczego). Była okazją do podziękowania Wszystkim Ludziom Dobrej Woli za ich zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, wszelkie akcje charytatywne podejmowane przez wolontariuszy na przestrzeni 10-ciu lat działalności.
Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą św. w Kościele MBNP w Mielcu koncelebrowaną przez Ks. Proboszcza dra Bogusława Połcia, Ks. Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej – Krzysztofa Majerczaka, Ks. Wizytatora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie dra Roberta Dytko, Ks. Wojciecha Chochoła – Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Trześni oraz Ks. Mariusza Gródka – asystenta kościelnego S K Caritas.

„Polska w okresie międzywojennym 1918-1939”

W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy pierwszej uczęszczający do ZST w roku szkolnym 2017/2018(liceum, technikum, ZSZ). Regulamin i pytania w załącznikach. Dla wszystkich finalistów konkursu przewidziano nagrody.

Wyraz dzieweczka to przykład:

  1. błędu językowego
  2. hybrydy językowej
  3. neologizmu
  4. zdrobnienia

Prawda, że łatwe? Odpowiedź na pytanie, to fraszka.

Z tym i jemu podobnymi pod względem trudności zadaniami zmagali się uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”.

23 listopada w auli naszej szkoły w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbyła się impreza pod hasłem „Odkryj swój talent!”. Spotkanie to objął swoim honorowym patronatem Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła. W tym dniu gościliśmy w naszej szkole kilkuset uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu mieleckiego, którzy już niedługo będą podejmować decyzje związane z wyborem szkoły średniej.

W kolejnej edycji prestiżowej i niezwykle wymagającej Olimpiady Języka Angielskiego (etap szkolny), zorganizowanej w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w dniu 13 listopada 2017 roku, wzięło udział 37 uczniów naszej szkoły zarówno z liceum ogólnokształcącego, jak i technikum.

W zawodach trwających 60 minut i zawierających 8 różnych typów ćwiczeń testowano znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie zaawansowanym, które wymagały wiedzy słownikowej, gramatycznej i tłumaczeniowej.

27. 11 .2017 w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych został rozstrzygnięty konkurs literacki na napisanie recenzji ulubionej książki. Konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa oraz twórczości literackiej, promowanie nowości wydawniczych oraz kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.