ZST Mielec
Slider
Aktualności

Już wkrótce, 27 kwietnia 2019 roku,  czternastoosobowa grupa  uczniów z klasy 3DG (technik żywienia i usług gastronomicznych), zakwalifikowana do udziału w projekcie pt. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” wyjedzie na dwutygodniowe praktyki do Irlandii. Trwają intensywne przygotowania do wyjazdu. Niedługo uczestnicy projektu kończą 30 - godzinny kurs języka angielskiego zawodowego (prowadzony przez mgr Annę Olechowską). Kurs obejmuje zapoznanie uczniów z fachowym słownictwem  z branży gastronomicznej oraz ćwiczenia rozwijające komunikację.

W dniu 06.03. 2019 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 3 uczestniczyli, już po raz kolejny w tym roku szkolnym, w ważnym wydarzeniu kulturalnym: wykładzie multimedialnym nt. Impresjonizm – rewolucje w sztuce, który poprowadziła pani Ewa Barycka, członek zarządu Fundacji Beksiński.

W nastrojowy klimat życia malarskiej bohemy artystycznej z przełomu XIX i XX wieku wprowadzały słuchaczy biografie twórców kierunku: E. Maneta, E. Moneta, A. Renoira, E. Degasa, W. Podkowińskiego oraz muzyczne i poetyckie impresje K. Szymanowskiego, C. Debussego, K. Przewrwy–Tetmajera

Dyrekcja szkoły informuje, że w dniu 27 marca br., Zespół Szkół Technicznych w Mielcu organizuje Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019. Inicjatywa ta skierowana jest do uczniów ostatniego rocznika gimnazjów oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych. Impreza przewiduje część teoretyczną – test pisemny oraz dwie konkurencje praktyczne. Grono sędziowskie konkursu stanowić będą Instruktorzy Ratownictwa Drogowego i Ratownicy Drogowi Polskiego Związku Motorowego zrzeszeni w Automobilklubie Mieleckim.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu aktywnie uczestniczyli w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W dniu 2 marca 2019 roku wzięli udział w Miejskim Rajdzie Pieszym Szlakiem Mieleckich Żołnierzy Wyklętych, który został zorganizowany przez stowarzyszenie Patriotyczny Mielec.

Liczna, kilkunastoosobowa grupa uczniów z klas 1 AI, 1 AZ, 1 CZ, 2 CM, 2 AL oraz 3 BZ miała możliwość poznania lokalnej historii związanej z bohaterami polskiego podziemia niepodległościowego z czasów II wojny światowej, struktur Polskiego Państwa Podziemnego, a także okresu stalinowskiego. Przewodnikami naszych uczniów po Mielcu byli historyk i regionalista Stanisław Wanatowicz oraz Roman Rusin, który jest synem żołnierza Armii Krajowej- Aleksandra Rusina ps. „Rusal”, „Olek”.

„Polska w okresie międzywojennym 1918-1939”

Podajemy w zamieszczonym załączniku wyniki pierwszego etapu konkursu. Wszystkie osoby wymienione na liście zostały zakwalifikowane do finału.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 18 marca 2019 roku w sali 1A na lekcji 4 (10.50 – 11.35)

Pytania finałowe na podstawie podręcznika „Ciekawi Świata”.

Uwaga. Osoby biorące udział w finale proszone są o poinformowanie o tym wychowawców w celu wpisania zwolnienia n/s.

28 lutego 2019 roku Zespół Szkół Technicznych w Mielcu świętował Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Była to już piąta, jubileuszowa uroczystość promująca piękno mowy i języka polskiego. W tej edycji naczelnym hasłem obchodów była sentencja Słowa dobre i złe między Tobą a mną, zaczerpnięta z prelekcji prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Powiatu Mieleckiego, zaś Radio Leliwa udzieliło patronatu medialnego.

Świadomi konieczności krzewienia piękna ojczystej mowy 5. konferencję naukowo-popularną uświetnili przedstawiciele władz oświatowych, kulturalnych, religijnych, a także dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego.

W ramach realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, kształcący się na kierunku mechanik lotniczy odbyli podczas ferii kolejną serię stażu w firmie LineTech w Jasionce.

Młodzież miała ponowną okazję, aby w praktyczny sposób przetestować własne umiejętności, zdobyć kolejną dawkę nowych informacji związanych z obsługą hangarową statków powietrznych oraz podszlifować język angielski, który jest podstawowym narzędziem komunikowania się między doświadczonymi mechanikami w międzynarodowej firmie.

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.

(rota przysięgi żołnierzy Armii Krajowej)

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego do udziału w VI edycji Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni uczniów, kształcenie kreatywności, uwrażliwienie na piękno świata poprzez popularyzację dzieł sztuki należących do dziedzictwa światowej , europejskiej i polskiej kultury.

Temat VI edycji Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki: Światłem malowane – twórczość impresjonistów

Regulamin, zadania konkursowe i wyniki w załącznikach.