ZST Mielec
Slider

Biblioteka

Księgozbiór biblioteki liczy ok. 14 tysięcy woluminów. Zbiory biblioteczne zostały skomputeryzowane, a ich udostępnianie odbywa się przy pomocy programu komputerowego Mol 2000.

Biblioteka ZST składa się z kilku pomieszczeń, w tym m.in. z wypożyczalni, czytelni oraz nowoczesnego centrum multimedialnego wyposażonego w 17 stanowisk komputerowych i dostęp do Internetu.

Nauczyciele bibliotekarze organizują konkursy dla młodzieży oraz zajęcia biblioteczne.
Na tablicy „Biblioteka informuje...” systematycznie zamieszczane są informacje dotyczące działalności biblioteki szkolnej (np. zakupu nowych pozycji książkowych, organizowanych konkursach, mających się odbyć imprezach itp.).

Biblioteka szkolna aktywnie propaguje kulturę regionalną przez informowanie i współorganizowanie uczestnictwa młodzieży w wydarzeniach organizowanych przez mieleckie placówki kulturalno-oświatowe (Muzeum Regionalne, Samorządowe Centrum Kultury).

Biblioteka ZST współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną SCK w Mielcu oraz z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną (Filia w Mielcu). Przy bibliotece istnieje Koło Miłośników Biblioteki, które działa na rzecz szkoły i biblioteki, współorganizując konkursy, przygotowując gazetki okolicznościowe, pomagając przy organizacji kiermaszów książek i podręczników używanych.

Nauczyciele bibliotekarze i członkowie Klubu Miłośników Biblioteki aktywnie uczestniczą w promowaniu szkoły w ramach Dnia Otwartego ZST. W każdym roku szkolnym, we wrześniu, biblioteka organizuje kiermasz podręczników używanych, który cieszy się niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów wszystkich klas ZST.