ZST Mielec
Slider

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięli udział w kolejnej edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Jest to program adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Celem prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy działań jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród młodzieży oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Zajęcia były prowadzone w ramach zajęć z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ruchu drogowego w klasach Szkoły Branżowej I stopnia i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych. Program realizował Marcin Jaśkiewicz.

Czytany 629 razy