ZST Mielec
Slider

Nowoczesne wyposażenie pracowni lotniczej w ZST w Mielcu!

Dnia 15 grudnia odbyło się w naszej szkole przekazanie „Stanowiska układu prędkościomierza i kąta natarcia samolotu”, zakupionego w ramach projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, priorytet IX, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskany sprzęt wzbogacił wyposażenie pracowni lotniczej, tym samym nasza szkoła dołączyła do trójki szkół w Polsce wyposażonych w najnowocześniejsze stanowiska dydaktyczne. Urządzenie będzie używane na zajęciach do kształcenia uczniów technikum w zawodzie mechanik lotniczy. Dzięki niemu istnieje możliwość pokazania budowy, elementów składowych i funkcjonowania prędkościomierza lotniczego z wykorzystaniem rurki Pitota oraz czujnika i wskaźnika kąta natarcia statku powietrznego w rzeczywistym strumieniu powietrza. Stanowisko wyposażone jest w komputer z zawartością podstawowych zagadnień tematyki lotniczej, przykładowych ćwiczeń i dokumentacji technicznej.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży lotniczej – mgr inż. Stanisław Bator i mgr inż. Jacek Zając i zostali przeszkoleni z zakresu obsługi i wykorzystania stanowiska w nauczaniu. Urządzenie zaprezentował mgr inż. pil. Marek Kuczera koordynator projektów lotniczych. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli dyrektor ZST mgr Arkadiusz Gałkowski, wicedyrektor ZST mgr Stanisław Rajda i szkolny koordynator projektów unijnych mgr inż. Mieczysław Wilk. Wykorzystanie tego urządzenia w procesie dydaktycznym wpłynie na urozmaicenie zajęć, a także znacząco podwyższy jakość i efekty kształcenia zawodowego branży lotniczej.

Czytany 1385 razy