ZST Mielec
Slider

ZST w Mielcu kształci po europejsku

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’.

Adresatami projektu są uczniowie klasy 2DGp i 2DGg Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjadą oni na 13-dniowe praktyki zawodowe do Grecji. Odbędą się one w październiku 2021r. Grupa będzie liczyć 17 osób.

Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów’’. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 000 PLN.

Uczestnicy projektu będą mieć opłacony cały wyjazd: zapewniamy bezpłatny transport, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, ubezpieczenie na czas pobytu i podróży, kieszonkowe, a także ciekawy program kulturalny.

Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w specjalnym programie zajęć przygotowujących ich do wyjazdu, na który składać się będą: m.in.: kurs języka angielskiego branżowego, warsztaty kulturowe, warsztaty komputerowe czy z  kompetencji społecznych.

Szczegóły rekrutacji:

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” i w terminie do 21.06.2021. złóż u koordynatorki projektu (mgr inż. Magdaleny Winiarz) komplet dokumentów (sala G2).

Wszystkie informacje o projekcie będą zamieszczane w zakładce:

https://zstmielec.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=27

Zapraszamy do udziału!