ZST Mielec
Slider

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Uczniowie ZST upamiętnili w dniu 13 grudnia br. 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Klasy 4 DM i 3 MIg, pod opieką nauczycieli historii mgr P. Wala i mgr S. Gołas, zorganizowały na auli szkolnej debatę oksfordzką, dotyczącą tego wydarzenia politycznego z historii PRL. Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego przedstawił młodzieży dyrektor ZST mgr Arkadiusz Gałkowski, naświetlając ówczesną sytuację polityczną i społeczną w PRL.

Podczas dyskusji uczniowie z obu klas argumentowali i uzasadniali swoje stanowisko dotyczące 13 grudnia 1981 roku. Uczniowie klasy 3 MIg wystąpili w roli oskarżycieli i przedstawiali negatywne skutki tamtego wydarzenia, a przedstawiciele klasy 4 DM występowali w roli obrońców stanu wojennego. Obie strony w toku debaty odwoływały się do tekstów historycznych z lat 80-ych, a także opracowań historyków polskich, radzieckich i rosyjskich, przedstawiając na poparcie swoich argumentów fakty historyczne. Odwoływano się także do współczesnych opracowań historycznych, a także do danych statystycznych ukazujących nastawienie i ocenę społeczeństwa na przestrzeni minionych 40 lat wobec wprowadzonego stanu wojennego. W debacie ukazano także działania przywódców ZSRR, Solidarności, PZPR na tle politycznej, gospodarczej i społecznej rzeczywistości PRL.

Debata przybliżyła uczniom wydarzenia sprzed 40 lat, a także stanowiła dla nich możliwość wyrażania i prezentowania swego stanowiska wobec minionej rzeczywistości historycznej, a także udzielania odpowiedzi na argumenty strony przeciwnej w dyskusji. Analizując materiały źródłowe poznali także oficjalny język partyjnej nowomowy z okresu komunistycznego.

Opracowali: mgr S. Gołas; mgr P. Wal

Czytany 173 razy