ZST Mielec
Slider

Informacja dla słuchaczy szkół dla dorosłych w ZST w Mielcu

Informujemy, że szkoły dla dorosłych tj. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Branżowa II stopnia dla Dorosłych rozpoczynają zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 w sobotę 16 września 2023r o godzinie 9:00. Sale dla poszczególnych grup znajdują się w załączniku oraz będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły:

  • od strony ulicy K. Jagiellończyka – segment A
  • od parkingu ZST (od strony Urzędu Skarbowego)

oraz na tablicy ogłoszeń w segmencie A na parterze.

Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć i prowadzonych zajęć otrzymacie od opiekunów i uczących nauczycieli.

Zapraszamy na pierwsze zajęcia!