ZST Mielec
Slider

Przeczytaliśmy ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Motto: ,,Toż gniazdo nasze-wszystko nasze !” S. Bohatyrowicz

W dniu 08.09.2023 roku społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięła udział w 12. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tradycją naszej szkoły już stało się uczestniczenie w projekcie, którego celem jest propagowanie klasyki literatury polskiej.

Spotkanie z narodową literaturą otworzył dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Arkadiusz Gałkowski, odczytując list prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zapraszający do wspólnej lektury powieści ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W szkolnej odsłonie ogólnopolskiego projektu uczestniczyli uczniowie ZST w Mielcu, dyrekcja, nauczyciele oraz zaproszeni goście, znani w środowisku mieleckiej społeczności twórcy i propagatorzy kultury: Pan Ryszard Kusek, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu oraz Pan Paweł Pazdan, na co dzień dyrektor Szpitala Powiatowego w Mielcu, którego hobby jest aktorstwo i współpraca z grupą teatralną ,,Rozmaitości” im. S. Ostrowskiego, działającą przy SCK w Mielcu. Z trudnym tekstem powieści zmierzyli się także nauczyciele naszej szkoły-Pani Celina Szymańska, Pan Józef Czerwiec oraz Pan Marek Midura, przewodniczący Rady Rodziców .

Wspólnie z mieszkańcami Bohatyrowicz i Korczyna ,a także bohaterami lektury, przypomnieliśmy nastrojowe klimaty nadniemeńskiej fauny i flory. A z listów i zielnika E. Orzeszkowej, której portret górował nad scenografią, dowiedzieliśmy się, jakie zdrowotne i magiczne właściwości mają niektóre rośliny kwitnące nad Niemnem, np. NIETUPA-LINICA POSPOLITA-czarodziejskie ziele zatykane w szczeliny chaty od złych wiatrów, choroby i kłótnie niosących czy ZIUZZIULKI PODAROCZKI–konwalie, rozkwitające, gdy odezwie się kukułka lub PÓŁNOCNIK-chaber łąkowy, dawany dzieciom, gdy o północy budzą się i płaczą.

 Autorzy i wykonawcy montażu słowno-teatralno-muzycznego wzbogaconego wybranymi fragmentami ,,Nad Niemnem” (opis Niemna, legenda o Janie i Cecylii, żniwa w Bohatyrowiczach, powstańcza mogiła, Janka i Justyny pragnienie szczęścia, rozmowa B. Korczyńskiego z Darzeckim o sprzedaży lasu ) zinterpretowali książkę E. Orzeszkowej jako powieść o zakorzenieniu w nadniemeńskiej tradycji, wartościach takich jak miłość, praca, odpowiedzialność, szacunek do przeszłości, wolność, wierność ideałom.

Uzupełnieniem dla czytelniczej wyobraźni były wygrywane na harmonijce i akordeonie melodie staropolskiej piosenki ,,Ty pójdziesz górą…”, odtworzona z udziałem widowni pieśń powstańców 1863 roku, fragmenty filmu ,,Nad Niemnem” ilustrujące nocny połów jętki przy wtórze piosenki ,,Za  Niemen hen …”, wreszcie żywe obrazy ,,Pożegnanie powstańca” i ,,Kucie kos” A. Grottgera, realistycznie odtworzone także przez uczniów.Wielu uczestników akcji żywo zainteresowali bohaterowie filmu dokumentalnego, dzięki któremu mogliśmy zobaczyć i usłyszeć potomków prawdziwych-nie fikcyjnych–Bohatyrowiczów. Ich dziadkowie i pradziadkowie przyjaźnili się z Elizą Orzeszkową, spędzającą letnie wakacje w Miniewiczach, gdzie pisała ,,Nad Niemnem”.

W przygotowanie projektu zaangażowali się uczniowie :

Prowadzenie: Paweł Wałęga i Maciej Jarzyna (4AI)

Grupa teatralna "Teatralny MIX" :-Stec Martyna (4BL)- Justyna 1-Ozimek Martyna 4BL)- Justyna 2-Ziobroń Martyna (4BL)- Eliza Orzeszkowa-Kacper Mytych (5AMp)- Jan

Benedykt Korczyński- Dawid Dragan (4AI)

Żywy obraz- ,,Pożegnanie powstańca” :-Bryk Wiktoria absolwentka ZST 2022/23,-Rządzki Jakub -(4BI)

Żywy obraz - "Kucie kos":Kopera Michał (2BI),-Barszcz Dawid (2BI),Mroczka Wojciech (1CL),-Cieśla Stanisław (1BI),-Bryła Krzysztof (1BI),-Kusek Konrad (1BI)

Akordeon :-Karol Kończyk (3RI),

Harmonijka: Adam Rzepka (2BM),

Śpiew : Joanna Suchy (3AL), Julia Krzemień (2CL)

Scenografia : uczniowie klasy 3AL

Obsługa techniczna: Jakub Nowak(4AI),Patryk Bara(4AI) ,Tomasz Midura(4AI),Damian Lis(4AI),Kacper Pazdro (4AI)

Zdjęcia : Anastazja Mokrzycka (4AI)

 

Tradycyjnie już z okazji Narodowego Czytania kancelaria prezydenta RP przesłała do naszej szkoły pamiątkową pieczęć. Każdy, kto posiada własny egzemplarz książki, będzie mógł w bibliotece szkolnej zdobyć pamiątkowy stempel.

Zespół Przedmiotowy Języka Polskiego