ZST Mielec
Slider

Jak badać lokalną historię czyli… biblioteka skarbem wiedzy

W dniu 14 września 2023 roku uczniowie ZST uczestniczyli w prelekcji „Jak badać lokalną historię?” w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu.

W spotkaniu z Józefem Witkiem uczestniczyli uczniowie z klas 2BM, 2LS, 2DG, 4GR oraz 4LS. Podczas prelekcji przedstawił on uczniom metody poznawania historii miasta Mielca i regionu, a także podał uczniom biografie znanych mielczan – absolwentów naszej szkoły.  Przedstawił on także młodzieży krótki zarys dziejów ZST oraz historię powstawania swojej publikacji tj. Encyklopedii Miasta Mielca. Zachęcał jednocześnie uczniów do tworzenia historii swoich rodzin oraz opisywania dziejów swoich przodków w wersji papierowej jak i elektronicznej. W dalszej części warsztatów edukacyjnych Jolanta Strycharz, jako dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK, pokazała uczniom metody opracowywania, katalogowania i zbierania mieleciana jako publikacji o dziejach Mielca gromadzone w Centrum Informacji o Mielcu i Regionie.

Prelekcja, mająca na celu przybliżenie młodzieży lokalnej historii Mielca, stanowi część projektu edukacyjnego Biblioteka skarbem wiedzy  realizowanego przez mielecką bibliotekę, Stowarzyszenie Mieleckie Jarte we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach inicjatywy BLISKO 2022-2023.

Podczas warsztatów uczniowie poznali metody opracowywania i katalogowania materiałów historycznych związanych z naszym regionem i ich gromadzenia w bibliotecznym Centrum Wiedzy o Mielcu i Regionie.

Opracował: mgr Paweł Wal