ZST Mielec
Slider

Szkolenie BLS/AED - XVI edycja Zimowej Szkoły Pierwszej Pomocy w ZST

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły były Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna u osób dorosłych (BLS/AED).

Zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych liczących do 10 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „Metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

Program szkolenia przedstawiał się następująco:

  • Przyczyny i objawy zatrzymania krążenia
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) osoby dorosłej (wariant I: na miejscu zdarzenia są osoby postronne)
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) osoby dorosłej (wariant II: na miejscu zdarzenia brak osób postronnych)
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) osoby dorosłej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

W szkoleniu wzięło udział  31. uczniów ZST.

Ferie w ZST - Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy to coroczna inicjatywa realizowana w Zespole Szkół Technicznych od 16 lat. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych, gdyż jedynie ta metoda warunkuje nabycie realnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Na uwagę zasługuje również fakt, że szkolenie odbyło się w okresie ferii zimowych, co dowodzi potrzeby nauki pierwszej pomocy wśród młodzieży - nawet w czasie wolnym od zajęć szkolnych - jako umiejętności mogącej mieć realne zastosowanie w życiu codziennym.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie gratulujemy!

Opracował: Andrzej Wyzga