ZST Mielec
Slider

Uczniowie ZST w II etapie Olimpiady POLTELEINFO

8.03.2024 r. w ZST w Rzeszowie nasi uczniowie: Tymoteusz Moryto 4AI, Maciej Jarzyna 4AI i Dawid Kusek 5AIp wzięli udział w II etapie Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO. Etap I szkolny odbył się 25.10.2023 r.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które od 25 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik telekomunikacji. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbył się na platformie online. Finał, zawody trzeciego etapu Olimpiady, w edycji 2023/2024 odbędzie się na Politechnice Bydgoskiej. Olimpiada wspófinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Oprac. Przemysław Madej