ZST Mielec
Slider

Szkolny Konkurs Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dyrekcja ZST informuje, że w dniu 29. kwietnia br. zostanie przeprowadzony Szkolny Konkurs Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zawodach: technik programista, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Zakres wiedzy i umiejętności obejmuje treści programowe realizowane w ramach przedmiotów: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Informacje o konkursie oraz wyniki będą publikowane na stronie internetowej szkoły i na szkolnym Facebooku.

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia do konkursu przyjmuje nauczyciel przedmiotów BHP - Andrzej Wyzga, w terminie do 19.04.2024 r., osobiście lub przez dziennik elektroniczny.