ZST Mielec
Slider

Podsumowanie wyjazdów zagranicznych w ramach Akredytacji Erasmus Plus zrealizowanych w ZST w VI - X 2023 roku

ERASMUS+, to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu . Jego celem jest wspieranie uczniów i nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

12 marca  w odbyło się podsumowanie mobilności kadry oraz uczniów ZST w Mielcu  realizowanych w ramach Akredytacji ERASUMS+ w dziedzinie edukacji szkolnej . Dzięki unijnej dotacji 21 uczniów  wraz z opiekunami  wzięło udział w 2 wyjazdach zagranicznych, podczas, których odbyli oni zajęcia dydaktyczne w szkole w Grenadzie. Dzięki mobilnościom uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie IT, ochrony środowiska oraz znajomości języka angielskiego.

Projekt umożliwił również udział nauczycielom w szkoleniach metodycznych pt. „Dynamiczne nauczanie” oraz „Niekonwencjonalne metody nauczania’’ . 32 nauczycieli ZST wzięło udział w szkoleniach  przeprowadzonych przez firmę  ‘Universal Mobility’ – oddział w Grenadzie. Program szkoleń obejmował  podstawowe koncepcje dynamicznego nauczania K. Vopela , cykl Kolba czy  krzywą zapominania Ebbinhausa . Uczestnicy szkolenia poznali fazy rozwoju grupy , role grupowe , typy osobowości oraz  konkretne, niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć. Podczas zebrania Rady Pedagogicznej uczestnicy szkoleń podzielili się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w Hiszpanii z pozostałymi członkami Rady  w ilości ponad 100 osób. Przedstawili również scenariusze lekcji powstałe z wykorzystaniem informacji i kompetencji nabytych podczas szkoleń. Wykorzystanie innowacyjnych metody pracy uatrakcyjni mielecką placówkę, a zaangażowanie w międzynarodowy projekt poszerzy europejski wymiar szkoły. Projekt w dużym stopniu wpłynął na podwyższenie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i zwiększył  kompetencje w obszarze zarządzania projektami.

AKCJA 1-MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA, Edukacja szkolna ( SCH) - Erasmus+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ( KA121) realizowanego  w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu  w terminie od 2022-06-01 do  2023-08-31

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066901

Grenada - prezentacje uczniów, przygotowanie do wyjazdu

ZST w Mielcu : Erasmus+