ZST Mielec
Slider

„Świadomie wybieram przyszłość”

W roku szkolnym 2011/2012 maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 3 oraz uczniowie kończący Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 uczestniczyć będą w kampanii społecznej pt. „Świadomie wybieram przyszłość”.

Głównym celem tej kampanii jest ,,zwiększenie świadomości ludzi młodych dotyczącej istoty kształcenia własnej przyszłości i odnalezienie najlepszej drogi rozwoju”. W związku z tym poszczególne klasy uczestniczyć będą w lekcji poświęconej świadomemu planowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz będą miały możliwość, za pomocą uzyskanych drogą elektroniczną kodów dostępu, przeprowadzić testy zainteresowań zawodowych. Testy oparte są na klasycznej amerykańskiej i polskiej literaturze, koncepcjach rozwoju zawodowego i wyboru zawodu, m.in. Donalda E. Supera, Edwina L.Herra i Stanley’a H. Cramera i teoriach Johna L. Hollanda, Anne Roe, na podstawie badań Katarzyny Rewers i Edgara H. Scheina, opracowane przez zespół specjalistów praktyków i teoretyków aktywnie związanych z doradztwem zawodowym i rozwojem kariery zawodowej. Kwestionariusze połączone są z bazą uczelni oraz katalogiem zawodów, przez co dają pełny obraz kolejnych kroków na ścieżce kariery. W wynikach przedstawione są zawsze trzy, najbardziej adekwatne typy osobowości, odpowiadające im zawody oraz informacje o uczelni, która kształci tego typu specjalistów. Przez to są idealnym punktem wyjścia do planowania dalszych kroków na ścieżce zawodowej.